• HSV- Privacyverklaring

    Algemene principes De Heistse Schuttersvereniging vzw (Hierna “HSV”), met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 120 vindt de bescherming van de privacy belangrijk. HSV verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming en streeft ernaar om uw gegevens slechts in overeenstemming met deze bepalingen te verwerken. Binnen deze context wordt ook naar onze statuten en bijhorend clubreglement verwezen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe HSV omgaat met de persoonsgegevens over u als houder, gebruiker, lid, betrokkene of begunstigde. HSV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is raadpleegbaar via de website http://www.hsvshooting.be/. Meer…