• Lidgeld 2022

    Beste sportvriend(in), beste recreant(e), Wij naderen het einde van 2021 en de betaling van het lidgeld voor 2022 dient in orde gebracht te worden. Het lidgeld dient betaald te zijn voor 31/12/2021 op rekening van HSV (nr. BE83 2300 0989 3515). Graag je lidnummer + naam en voornaam te vermelden in de mededeling. Leden die niet tijdig betalen zullen vanaf 01/01/2022 niet kunnen schieten aangezien ze dan niet verzekerd zijn. Zoals steeds dienen de recreatieve schutters en de leden met een voorlopige licentie een nieuw uittreksel van het strafregister (model 596.1.5Awapens – vergunning) afgeleverd na 01/10/2021 binnen te leveren. De leden met een geldige definitieve sportschutterslicentie dienen niets binnen te…

  • INTERN REGLEMENT HSV

    Het Intern Reglement Genomen ter uitvoering van de nieuwe Wapenwet van 8 juni 2006 en latere wijzigingen; Genomen ter uitvoering van artikel 3, 11°, van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenning voorwaarden van schietstanden; Genomen ter uitvoering van de wet op de privacy van 25 mei 2018; In overeenstemming gebracht met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 1 mei 2019 en het latere KB; Tenzij anders bepaald hebben alle in dit Intern Reglement gebruikte begrippen dezelfde betekenis als die welke ze in de bovengenoemde wetten, K.B.’s en de uitvoeringsbesluiten daarvan hebben. Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: Heistse…