Nieuwe regelgeving schietbeurten vanaf 1 februari 2021

Beste leden,

Gisteren werd onderstaande tekst gepubliceerd door het FROS. Hier kan je de aangepaste regelgeving vinden in verband met de te behalen beurten.

Let op: Dit gaat enkel over de sportschutters. Er verscheen momenteel nog niets voor de recreatieve schutters. Hier wachten we nog op.

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt.  Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021.

  1. Voorlopige sportschutterslicenties  

De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.  

Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden 

 • uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand) 
 • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters 
 • wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen 
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus 
  • eventuele schietbeurten inhalen 
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie 
 • Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021. 

2. Definitieve sportschutterslicenties 

Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden: 

 1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022 
 2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden 
 3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020 
 4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 30/01/2021 

 Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel. 

 Situatie 1 

Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022 

 • Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing 
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen 
 • Vervaldag 2
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing 
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 
  • MAAR:
   • 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand 
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 12 dagen 

Situatie 2

Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden 

 • Vervaldag 1
  • aanvraag geldigverklaring 
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand 
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen 
 • Vervaldag 2, 3, … 
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 

Situatie 3

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020 

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand 
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen 
  • ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie 
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden. 
    
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2
    
 • Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen schietbeurten in voorgaande 12 maanden
  • Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie 
  • Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden 
    
 • NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur 

Situatie 4 

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 30/01/2021 

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet 
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen * 
  • ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie 
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden 
    
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2 
 • NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur 

*  In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie worden gerekend. 

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker! 

Met sportieve groet,