• INTERN REGLEMENT HSV

    Het Intern Reglement Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: Heistse Schutters Vereniging Vereniging Zonder Winstoogmerk Maatschappelijke zetel: Wespelaarsebaan 120, 3190 Boortmeerbeek Ondernemingsnummer: 0426 436 6454 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen Bankrekening: BE83 2300 0989 3515 Aansluitingsnummer: FROS: C-01035 Website: www.hsvshooting.be Hierna verder HSV genoemd. Sportinfrastructuur en definities: Olympische Schietsporthal Heiveld NV, Dreefvelden 1-3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver Artikel 1: Leden en aansluitingen Artikel 2: Taken en functies van de bestuursleden en medewerkers Artikel 3: Lidgelden en uittreksel uit het strafregister Dit geldt niet voor: Artikel 4: Geschillen Artikel 5: Schenkingen Artikel 6: Schietoefeningen Artikel 7: Schietstandreglement Behandel een wapen altijd alsof “het geladen is”, ook al bent U…