• Schietstand open op maandagen in 2022

    Het bestuur is verheugd te mogen aankondigen dat we vanaf januari 2022 van start gaan met extra openingsuren op maandag als proefproject. In samenspraak met de NV Heiveld en PSKM werd er besloten om de tweede en vierde maandag van de maand eveneens te openen. Elke tweede en vierde maandag van de maand is de schietstand open van 18u tot 22u. We zijn dus open op 10 januari, 24 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, enzovoort. Op deze maandagen zijn de standen als volgt beschikbaar: 25 meter stand automatisch doeltransport: beschikbaar voor alle leden 10 meter luchtstand: beschikbaar voor alle leden 50 meter geweerstand: beschikbaar enkel voor de dynamische schutters…

  • INTERN REGLEMENT HSV

    Het Intern Reglement Genomen ter uitvoering van de nieuwe Wapenwet van 8 juni 2006 en latere wijzigingen; Genomen ter uitvoering van artikel 3, 11°, van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenning voorwaarden van schietstanden; Genomen ter uitvoering van de wet op de privacy van 25 mei 2018; In overeenstemming gebracht met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 1 mei 2019 en het latere KB; Tenzij anders bepaald hebben alle in dit Intern Reglement gebruikte begrippen dezelfde betekenis als die welke ze in de bovengenoemde wetten, K.B.’s en de uitvoeringsbesluiten daarvan hebben. Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: Heistse…