Verhuis Heistse Schutters Vereniging

Beste Leden,

Zoals jullie waarschijnlijk op de hoogte zijn dienen we de huidige schietstand binnen afzienbare tijd te verlaten.

We stelden jullie in het verleden op de hoogte van onze intentie om mee te werken aan een uitdagend project, waarbij een nieuwe schietstand in Heist-op-den-Berg zou worden ingericht. Als reactie ontvingen we van jullie veel warme steun en stelden een grote betrokkenheid vast. Hiervoor veel dank.  Wij zetten euforisch onze schouders onder dit project, en troffen de eerste concrete maatregelen om dit te kunnen realiseren. Ondanks een zeer complexe wetgeving slaagden we er in een milieuvergunning te bekomen wat nieuwe perspectieven opende.

Ondertussen onderzochten wij de financiële en juridische haalbaarheid van dit project. 

Wij gingen hierbij uiterst zorgvuldig tewerk, en wensten onder alle omstandigheden grote risico’s te vermijden die het voortbestaan van de club zouden kunnen bedreigen.

Dit strookt uiteraard volledig met onze verantwoordelijkheid als bestuur en de bescherming van de belangen van onze leden.

In het belang van de club en haar leden, hebben we ons vervolgens extern laten adviseren omtrent de financiële en juridische impact van dit project. Dit vooraleer we enige definitieve verbintenis zouden aangaan.

Hieruit bleek dat het hele project om zelf een schietstand te bouwen financieel niet haalbaar was. Na dit inzicht volgden wij de regel van het gezond verstand, en maakten een einde aan dit project. Met pijn in het hart, maar we hadden geen andere keuze.

Als bestuur hadden we twee opties:

  • Het totaal vernieuwen van de huidige stand
  • Uitkijken naar een andere locatie

Aangezien de eigenaar van de huidige schietstand ons niet kan verzekeren dat HSV het gebouw kan blijven gebruiken zowel op korte als op lange termijn, kan de club niet investeren in het vernieuwen van de huidige stand.

Er werd dus uitgekeken naar een andere locatie.

Deze werd gevonden.

Het bestuur is blij jullie te kunnen aankondigen dat vanaf 2 september 2021 de Heiste Schutters Vereniging zal verhuizen naar de nieuwe schietstanden in Sint-Katelijne-Waver.

Hier kunnen alle aspecten van de schietsport beoefend worden. Er is tevens de mogelijkheid om te schieten tot 50m met alle calibers.

HSV zal hier op bepaalde dagen in de week en het weekend de stand huren en ter beschikking stellen van onze leden.

De praktische regeling zal op een later tijdstip worden meegedeeld.

Als bestuur wilden we zeker geen risico nemen dat onze organisatie op zeer korte termijn zou wankelen, en uiteindelijk zelfs zou verdwijnen. De rijke traditie van onze club, zoals opgericht in 1984, vergt een zorgvuldig beheer. Wij troffen deze beslissing in het belang van al onze leden en sympathisanten. Wij hebben dan ook in volle overtuiging de meest juiste beslissing genomen.

En last but not least, iedereen nog even voorzichtig blijven en een goede gezondheid toegewenst. Dit is het belangrijkste.

We hielden eraan jullie hiervan zo transparant mogelijk op de hoogte te brengen.

Zeker tot binnenkort. En nogmaals dank voor jullie begrip.

Het Bestuur