Jaarlijkse geldigverklaring SSL

Nodige documenten

  • Aanvraagformulier VL12
  • Uittreksel uit het strafregister 596.1 – 5A – wapens (vergunning) van maximaal drie maanden oud
  • Kopie sportschuttersboekje

Goed om weten

  • Dien jouw aanvraag maximaal twee maanden en minimaal één maand voor de vervaldatum van jouw SSL in.
  • Voeg bij jouw aanvraag een aan jou geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe.
  • Zorg ervoor dat alle ingediende schietbeurten correct geregistreerd zijn (datum, wapencategorie, stempel schietstand en handtekening verantwoordelijke moeten aanwezig zijn!).
  • Je kan op het bureel een ingevulde VL12 voor jouw aanvraag verkrijgen.