Aanvraag definitieve SSL

Voorwaarden

 • 16 jaar.
 • 12 schietbeurten kunnen aantonen, gespreid over twee trimesters (sportschuttersboekje).
 • 6 maanden lid van schietclub.
 • Geslaagd in theoretische en praktische proef.

Nodige documenten

 • Aanvraagformulier VL2.
 • Uittreksel uit het strafregister 596.1 – 5A – wapens (vergunning) van maximaal drie maanden oud.
 • Medisch attest maximaal drie maanden oud.
 • Kopie identiteitskaart.
 • Kopie sportschuttersboekje (met op elke gekopieerde pagina de naam van de schutter!).
 • Attest slagen theoretische proef.
 • Attest slagen praktische proef.
 • Recente pasfoto.
 • Betaal €60 aan FROS (bij indienen volledig dossier).
  Rekeningnummer: BE16 6470 2316 2074 (BIC: BNAGBEBB) met als mededeling naam + voornaam.
 • Het volledige dossier wordt ingediend door schutter zelf. Aarzel bij vragen niet om HSV te contacteren!
  Fros vzw – sportschutterslicenties
  Boomgaardstraat 22 bus 35
  2600 Berchem