Vijfjaarlijkse vernieuwing SSL

Nodige documenten

 • Aanvraagformulier VL11.
 • Uittreksel uit het strafregister 596.1 – 5A – wapens (vergunning) van maximaal drie maanden oud.
 • Kopie sportschuttersboekje.
 • Medisch attest van maximaal drie maanden oud.
 • Kopie sportschuttersboekje (met op elke gekopieerde pagina de naam van de schutter!).
 • Recente pasfoto.
 • Originele sportschutterslicentie.

Goed om weten

 • Dien jouw aanvraag maximaal twee en halve maanden en minimaal één en halve maand voor de vervaldatum van jouw SSL in.
 • Betaal €60 aan FROS (bij indienen volledig dossier).
  Rekeningnummer: BE16 6470 2316 2074 (BIC: BNAGBEBB) met als mededeling naam + voornaam.
 • Zorg ervoor dat alle ingediende schietbeurten correct geregistreerd zijn (datum, wapencategorie, stempel schietstand en handtekening verantwoordelijke moeten aanwezig zijn!).
 • Je kan op het bureel een ingevulde VL11 voor jouw aanvraag verkrijgen.
 • Het volledige dossier wordt ingediend door de schutter zelf. Aarzel bij vragen niet om HSV te contacteren!
  Fros vzw – sportschutterslicenties
  Boomgaardstraat 22 bus 35
  2600 Berchem