Lidgeld 2024

Beste sportvriend(in), beste recreant(e),

Wij naderen het einde van 2023 en de betaling van het lidgeld voor 2024 dient in orde gebracht te worden.

Het lidgeld dient betaald te zijn voor 31/12/2023 op rekening van HSV (nr. BE83 2300 0989 3515).

Graag je lidnummer + naam en voornaam te vermelden in de mededeling. Leden die niet tijdig betalen zullen vanaf 01/01/2024 niet kunnen schieten aangezien ze dan niet langer verzekerd zijn.

Het lidgeld dient gestort te worden op de rekening. Cash-betalingen worden niet aangenomen.

Het lidgeld voor 2024 bedraagt €210 per lid (lidnummer en naam vermelden bij storting lidgeld).

Lidgeld 2de inwonend lid bedraagt €190.

Jeugdtarief luchtstand (van 6 jaar tot 16 jaar) €40.

De aanpassing van het lidgeld is het gevolg van 2 zaken:

  • Wegens de fel gestegen energieprijzen is logischerwijze de gebruikskost van de standen eveneens gestegen.
  • Het lidmaatschap voor het FROS werd vorig jaar reeds verhoogd maar toen hebben we dit niet doorgerekend naar de leden.

Zoals steeds dienen de recreatieve schutters en de leden met een voorlopige licentie een nieuw uittreksel van het strafregister (model 596.1.5A wapens – vergunning) afgeleverd na 01/10/2023 binnen te leveren.

De leden met een geldige, definitieve FROS sportschutterslicentie dienen niets binnen te brengen.

Via het registratiesysteem van het FROS dat in gebruik werd genomen, worden de licenties opgevolgd. Ieder lid dient zoals altijd zijn jaarlijkse geldigheidsverklaring of 5-jaarlijkse vernieuwing zelf in orde te houden.

De leden met een geldige, definitieve VSK sportschutterslicentie dienen hiervan een kopie binnen te brengen zodat we dit in het FROS systeem kunnen registreren

Recreatieve leden, leden met een voorlopige licentie die niet tijdig hun uittreksel strafregister binnenbrengen of leden met een definitieve licentie zonder geldigheidsverklaring of verlenging zullen niet kunnen schieten zolang dit niet in orde wordt gebracht.

Dit zijn wettelijke verplichtingen waar de club zich dient aan te houden.

Verder kunnen wij aankondigen dat de club een aantal nieuwe clubwapens aanschafte. Om deze kosten te dekken en voor het onderhoud van deze wapens zullen wij voortaan €5 aanrekenen per uitlening van een clubwapen.

Met vriendelijke groeten,

Vanwege het bestuur