Lidgeld 2022

Beste sportvriend(in), beste recreant(e),

Wij naderen het einde van 2021 en de betaling van het lidgeld voor 2022 dient in orde gebracht te worden.

Het lidgeld dient betaald te zijn voor 31/12/2021 op rekening van HSV (nr. BE83 2300 0989 3515).

Graag je lidnummer + naam en voornaam te vermelden in de mededeling. Leden die niet tijdig betalen zullen vanaf 01/01/2022 niet kunnen schieten aangezien ze dan niet verzekerd zijn.

Zoals steeds dienen de recreatieve schutters en de leden met een voorlopige licentie een nieuw uittreksel van het strafregister (model 596.1.5Awapens – vergunning) afgeleverd na 01/10/2021 binnen te leveren.

De leden met een geldige definitieve sportschutterslicentie dienen niets binnen te brengen.

Via het nieuwe registratiesysteem van het Fros dat in gebruik werd genomen worden de licenties opgevolgd. Ieder lid dient zoals altijd zijn jaarlijkse geldigheidsverklaring of 5-jaarlijkse vernieuwing in orde te houden.

Recreatieve leden, leden met een voorlopige licentie die niet tijdige hun uittreksel strafregister binnenbrengen of leden met een definitieve licentie zonder geldigheidsverklaring of verlenging zullen niet kunnen schieten totdat dit in orde werd gebracht. 

Dit zijn wettelijke verplichtringen waar de club zich dient aan te houden.

Het jaarlijks lidgeld werd de laatste jaren nooit verhoogd. Gezien de verhuis naar de nieuwe locatie zijn we genoodzaakt om het lidgeld aan te passen naar de tarieven van de huidige accommodatie. 

Deze verhoging weegt niet op tegen de mogelijkheden waar we sinds 2 september mogen van genieten en zullen van blijven genieten in de toekomst. 

  • We gingen van 9 naar 13 mobiele banen 25 meter ALLE kalibers
  • Hierboven op beschikken we nu extra over 10 banen 50 meter ALLE kalibers
  • De dynamische disciplines zijn in overleg met onze collega’s van de PSKM in ontwikkeling en zullen in 2022 terug uitgebreid mogelijk zijn. Hier volgt later nog een communicatie rond.

Het lidgeld voor 2022 bedraagt 180 € per lid(lidnummer en naam vermelden bij storting lidgeld).

Jeugd tarief luchtstand (van 6 jaar tot 16 jaar) 40€

Het bestuur is blij te mogen vaststellen dat de verhuis naar onze nieuwe locatie vlot verliep en dat de leden tevreden en enthousiast zijn over de nieuwe locatie. 

Het was voor ons een opsteker om de vele waarderingen te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Vanwege het bestuur,