Aanvraag voorlopige SSL

Voorwaarden

  • 16 jaar of ouder.
  • Lid van een schietclub.

Nodige documenten

  • Aanvraagformulier VL1.
  • Uittreksel uit het strafregister 596.1 – 5A – wapens (vergunning) van maximaal drie maanden oud.
  • Medisch attest VL3.
  • Kopie identiteitskaart.
  • Betaal €10 bij aanvraag van één categorie en €15 bij twee of meer categorieën.

Goed om weten

Een voorlopige SSL is slechts geldig voor één wapencategorie*. Je kant echter meerdere voorlopige SSL's tegelijk aanvragen.
* Categorie A: revolver | categorie B: pistool | categorie C: geweer gladde loop | categorie D: geweer getrokken loop