Lidgeld 2021

Beste leden,

Wij naderen einde 2020 en dus is er lidgeld 2021 te betalen voor 01/12/2020 op rekening van HSV (nr. BE83 2300 0989 3515). Graag je lidnummer + naam en voornaam te vermelden in de mededeling.

De betaling geldt niet voor recente leden die reeds betaald hebben voor 2021.

Zoals steeds dienen de recreatieve schutters een nieuw uittreksel van het strafregister (mod. 596.1.5 wapens / schietclub  OF mod. 596.1.5A wapens – vergunning) afgeleverd na 01/10/2020 binnen te leveren.

De leden met een geldige definitieve of een voorlopige sportschutterslicentie dienen hier een kopie van af te geven voor 01/01/2021.

Het lidgeld 2021 blijft 130 € per lid (betalingen na 1 december  + 50 € kosten); lidnummer vermelden bij storting lidgeld.

Wij informeren u graag dat HSV in de tweede jaarhelft van 2021 verhuist naar haar gloednieuwe schietstanden gelegen te Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 5.

U zult er kunnen genieten van prachtige nieuwe standen en o.a. met alle geweerkalibers tot 5000 J kunnen schieten.

Wapens van categorie C (gladde loop) zullen ook mogelijk zijn.