Corona maatregelen

Beste leden,

Door de nieuwe verstrenging van de Corona maatregelen zijn volgende richtlijnen van kracht tot nader order:

 • De club blijft voorlopig open en de schietoefeningen kunnen blijven plaatsvinden.
 • Opleidingen – initiaties – dagpassen zijn momenteel verboden omdat er geen afstand tussen de opleider en de schutter mogelijk is. Alle leden die onder begeleiding dienen te schieten kunnen dus momenteel niet terecht.
 • Examens worden sterk afgeraden en mogen enkel doorgaan indien de voorlopige licentie dreigt te vervallen.
 • De kantine is wegens de verscherpte horeca maatregelen gesloten voor een maand. De datum voor de heropening van de kantine is momenteel nog niet gekend. Dit zal afhangen van de eventuele versoepelingen door overheid na deze periode.
 • In de loop van volgende week is er overleg binnen de overheid met betrekking tot de sportsector. Hier zullen nieuwe of bijkomende maatregelen genomen worden. Wij houden u op de hoogte van de evolutie.

04.07.2020 – Nieuwe CORONA maatregelen

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe CORONA maatregelen goed voor de houders van een Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie. Deze maatregelen zijn aan aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020. 

1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid 

De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
 • eventuele schietbeurten inhalen
 • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
 • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020.
 • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde  de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Wat betreft de recreatieve schutters ontving de club een schrijven van Fod. Binnenlandse zaken.

Hier wordt in gesteld dat de overheid de onmogelijkheid om te gaan schieten tijdens de lockdown periode als overmachtsituatie heeft aanvaard.  Hierdoor werd er beslist dat de recreatieve schutters voor het kalenderjaar 2020 maar 7 schietbeurten dien te hebben om in orde te zijn als “regelmatig schutter”